Close

Privātuma politika

Vietne BiznesaKoucings.lv uzņemas aizsargāt klientu datu privātumu saskaņā ar klientu personas datu iegūšanas, izmantošanas, publicēšanas, nodošanas un uzglabāšanas noteikumiem.

1.Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras vietne BiznesaKoucings.lv iegūst ar privātpersonas piekrišanu, lai izpildītu noslēgtā līguma vai vienošanās noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

2.Personas datu iegūšana var notikt:
2.1.Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) tīmekļa vietnē www.BiznesaKoucings.lv;
2.2.Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) reģistrējoties uz www.BiznesaKoucings.lv organizētiem pasākumiem
2.3.Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”).

3.Iegūto klienta personas datu izmantošana
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt klientus par gaidāmajiem pasākumiem, nosūtīt rēķinus par dalību pasākumos, sagatavot vārdu kartes pasākumu apmeklētājiem, sagatavot dalībnieku sarakstus, veikt reģistrāciju.
Klienti, kuri vēlas atteiktis no ziņu izsūtnes, var dzēst savu vārdu jebkurā laikā no mērķauditorijas grupas saraksta (atbildot uz saņemto e-pastu ar – Dzēst mani no sarakstes).
Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

4.Iegūto klienta personas datu izmainīšana
Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz e-pasta adresi info@biznesakoucings.lv.
Vietne BiznesaKoucings.lv apņemas nodrošināt iegūto klientu personas datu precizitāti un pareizumu.

5.Klientu personas datu aizsardzība
Vietne BiznesaKoucings.lv veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.

6.Piekļuve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
6.1.Kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots;
6.2.Kādam mērķim veikta personas datu apstrāde,
6.3.Ziņas par personas datu saņēmējiem un informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

7.Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi vietnes BiznesaKoucings.lv apmeklējuma laikā un veicot pasākumu rezervāciju, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
7.1.Godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
7.2.Personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
7.3.Tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
7.4.Precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8.Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Pieņemam, ka pirms vietnes BiznesaKoucings.lv izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@biznesakoucings.lv.

Informācija atjaunota 27.12.2018