fbpx
Close

March 3, 2019

6 Efektīvi veidi, kā celt pašvērtējumu

Kā_celt_pašapziņu

„Dzīvot ar zemu pašvērtējumu ir tāpat kā braukt ar auto ar novilktu rokas bremzi” ir teicis Maksvels Mats (Maxwell Maltz) autors un ķirurgs.

Neatkarīgi no ienākumu lielumu vai statusa sabiedrībā, zems pašvērtējums ir viens no visbiežāk sastopamiem izaicinājumiem jebkura cilvēka dzīvē. Interesants ir fakts, ka tikai retam no mums zems pašvērtējums ir pilnīgi visās dzīves jomās. Vairums cilvēku ir zems pašvērtējums, ja runa ir par kādu konkrētu dzīves jomu, momentu vai prasmi. Taču ir jomas, kur esam eksperti vai vismaz labi speciālisti vai kur jūtamies kā zivs ūdenī, labi pārzinam tēmu un dodam padomus citiem, līdz ar to mūsu pašvērtējums ir krietni augstāka šajās sfērās.

Sevis dziļāka iepazīšana pašam, vai izmanotojot sertificēta kouča pakalpojumus, ir labs veids, kā ieviestu skaidrību, kuras ir jomas un sfēras, pie kurām būtu jāstrādā, lai celtu savu pašvērtējumu, kas ilglaicīgā periodā palielinās efektivitāti un iespēju sasniegt kārotos mērķus un uzlabotu apmierinātību ar dzīvi kopumā.

Ja redzi personu ar augstu pašvērtējumu, tad vari būt pārliecināta/-s, ka tas ir mērķtiecīga darba rezultāts. Celt savu pašvērtējumu ir katra spēkos, tikai ir jāgrib. Šeit apkopoti 6 efektīvi veidi, kā vairot savu pašvērtējumu:

1.Piefiksē un kontrolē savu valodu pašai/-am ar sevi.
Ja Tu regulāri izsaki sev aizvainojošus komentārus, piemēram ”Ak, es muļķe!” vai „Kā es varēju rīkoties kā idiots!”, tie noteikti mazina Tavu pašapziņu un pašvērtējumu. Attīri savu valodu sarunās ar sevi. Tā vietā, lai pieminētu pat neesošas negatīvas lietas, biežāk izsaki komplimentus sev.

2.Fokusējies uz panākumiem savā dzīvē.
Sagatavo sarakstu ar 30 lietām, ko esi sasniegusi/-dzis savā dzīvē un redzi kā panākumus. Tās var būt mazas lietas, kas ir prasījušas Tavu piepūli un sevis pārvarēšanu. Tie var būt komplimenti no citiem. Un, protams, mini visus savus mērķus, ko esi sasniegusi/-dzis. Katru vakaru paslavē sevi par kādu dienas sasniegumu un izdošanos.

3.Ieraugi sevi tādu, kāda/-s Tu vēlies būt ar augstu pašapziņu un pašvērtējumu.
Pašizaugsmes grāmatu autors Napoleons Hils (Napoleon Hill) ir teicis: „Ko mēs redzam savā prātā, to mēs varam sasniegt”. Redzi sevi savā prātā visās detaļās un sīkumos ar augstu pašapziņu un pašvērtējumu. Iztēlojies, kā Tu rīkojies, kad Tev ir augsta pašvērtējums, jo īpaši tajās sfērās, kur šobrīd nejūties pārliecināta/-s par saviem spēkiem. Atsauc atmiņā šo tēlu ikreiz, kad sajūtu pašvērtējuma mazināšanos.

4.Kontorlē savu stāju un žestus.
Izvēlies divas personas, kurām tavuprāt ir augsta pašapziņa un pašvērtējums un pavēro šo personu stāju un žestus. Tu novērosi līdzības – pleci atliekti, galva pacelta, rokas atraisītas, smaids sejā. Atdarini šo cilvēku stāju un Tu jutīsi kā pārliecība par sevi ieplūst Tevī.

5.Iztaujā sevi par pārliecības trūkumu
Atlicini laiku sarunai ar sevi – patiesai un dziļai, kas Tev atklās par lietām, kur nejūties pārliecināta/-s. Lai uzzinātu par sevi vairāk, godīgi atbildi sev uz šādiem jautājumiem:
„Cik pārliecinātu es redzu sevi?” (novērtē no 1-10, kur 1- nemaz, 10 –pilnībā pārliecinātu).
„Kuras ir tās sfērs, kur man pietrūkst pārliecības?”
„Kas mani biedē šajās sfērās?”
„Kas varētu vairot manu pārliecību biznesā vai darba vietā un privātajā dzīvē?”
„Ko es varētu darīt, lai vairotu savu pašvērtējumu šajās sfērās?”

6.Palīdzi citiem ar lietām, kur jūti pārliecību par sevi.
Palīdzības sniegšana, dalīšanās ar ieteikumiem un padomiem ļaus paplašināt Tavu redzesloku, vairos zināšanas un cels Tavu pašapziņu kopumā. Bez tam, tā ir lieliska iespēja kļūt par kādas jomas ekspertu, kas var vest pie jaunām iespējām Tavā dzīvē vai pat jaunas karjeras.

Stabils un augsts pašvērtējums ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ko varam izmantot virzoties par dzīvi. Neatkaraīgi vai esam spoguļa priekšā, draugu lokā, darba kolektīvā vai publikas priekšā – augsts pašvērtējums vienmēr būs labs pamats panākumiem.

Strādā ar sevi vai lūdz palīdzību personības izaugsmes trenerim jeb koučam, lai vairotu apziņu par savu vērtību un justos pārliecīnāta/-s jebkurā situācijā.

March 3, 2019